Obsady sędziowskie 18/2022

Sobota 27.08

Miejsce:
Katowice
ul. 11 Listopada 16

Kickoff:
13:00

Obsada sędziowska:
Jan Pruszkowski
Jakub Ruszkowski
Aleksander Mieruszyński
Michał Cymara
Łukasz Cichoń