Niezbędnik – Organizacja meczu

Organizator musi spełnić szereg wymagań, w celu sprawnego przeprowadzenia meczu.

Obowiązkiem gospodarza lub organizatora meczu jest zapewnienie łańcucha i znacznika numerów prób. Akcesoria te nie mogą być wykonane z materiałów lub w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu zawodników lub pozostałych osób. Zalecane jest, by organizator przygotował narzędzia lub materiały, które można wykorzystać do naprawy łańcucha lub znacznika prób w przypadku ich uszkodzenia w trakcie zawodów.

Łańcuch musi mieć długość dokładnie 10 jardów – 9,14 metra. Oba jego końce muszą być przymocowane do tyczek o wysokości nie mniejszej niż 1,8 metra, nie posiadających ostrych krawędzi. Łańcuch musi być umocowany na dolnym końcu każdej tyczki. Tyczki powinny być zwieńczone dobrze widocznym materiałem, w kolorze czerwonym lub pomarańczowym. Sznurek lub inne materiały podobne nie mogą być użyte jako element łączenia tyczki.
Uwaga: W przypadku zastosowania tzw. “IFAF yards” do wyznaczania wielkości boiska, łańcuch powinien być skrócony i mieć długość 10 IFAF yards

Znacznik prób powinien znajdować się na tyczce o wysokości nie mniejszej niż 1,8 metra, która nie posiada ostrych krawędzi. Znacznik prób musi być wyposażony w cztery (pięć) dobrze widoczne plansze z ułożonymi po kolei napisami 1, 2, 3, 4, (X) i umożliwiać obsługującej go osobie bezproblemowe przekładanie plansz.

Ponadto organizator musi zapewnić osoby do obsługi łańcucha (chain crew) oraz do podawania piłek (ball boys) w wieku co najmniej 14 lat. Należy pamiętać, że osoby te na czas meczu wchodzą w skład ekipy sędziowskiej i nie mogą nosić na sobie emblematów jednej z grających drużyn.

Chain crew składa się z 3 osób. Dwie osoby trzymają tyczki łańcucha. Trzecia osoba trzyma znacznik prób.

Ball boys – to minimum dwie osoby. Jednak dobrą praktyka jest mieć “w pogotowiu” trzecią osobę, na wypadek grania dwoma zestawami piłek (zgodnie z wyborem drużyn).

Oprócz zapewnienia szatni dla obu drużyn, organizator zobligowany jest do zapewnienia szatni dla sędziów. Pomieszczenie takie powinno być przeznaczone dla min. 5 osób oraz zawierać pomieszczenie z prysznicem. Do szatni należy przed meczem dostarczyć wodę do picia, zgodnie z zapisami umowy.

Ważne jest by przed rozpoczęciem meczu poinformować sędziego głównego o planowanym scenariuszu wydarzenia. Chodzi przede wszystkim o uzgodnienie wszelkich atrakcji przedmeczowych, ustalenie kto rzuca monetą na losowaniu, dostarczenie (jeśli dotyczy) mikrofonu dla sędziego głównego itp. Ten ostatni jest bardzo zalecany w celu informowania publiczności o tym co się wydarzyło na boisku.

Piłką przeznaczoną do rozgrywania meczów Futbolu Amerykańskiego jest piłka skórzana lub kompozytowa spełniająca poniższe wymagania.

  1. Powinna być nowa lub prawie nowa o eliptycznym kształcie (zgodnym z rysunkiem przedstawionym poniżej). Prawie nowa piłka to taka, która zachowuje właściwości i jakość nowej piłki oraz nie była naprawiana lub modyfikowana.
  2. Jest naturalnego jasnobrązowego koloru.
  3. Ciśnienie w przedziale 0,86 – 0,93 bar (12,5 – 13,5 PSI – ta jednostka jest używana przez sędziów w trakcie pomiarów)
  4. Waga w przedziale 396 – 425 gramów.
  5. Drużyna gospodarzy jest odpowiedzialna za dostarczenie co najmniej 3 piłek do szatni sędziowskiej na godzinę przed rozpoczęciem meczu.
  6. Jeżeli drużyna gości chciałaby zagrać innym modelem piłek niż dostarczone przez drużynę gospodarzy, musi również spełnić powyższe warunki.

 

Zobacz także Niezbędnik:

BOISKO
ZAWODNIK
NAGRYWANIE MECZU