Niezbędnik – Boisko

Wymiary i malowanie boiska:

 • długość pola gry 120 jardów (109,72 m)
  • pole punktowe – 10 jd (9,14 m) (w szczególnych przypadkach długość pola punktowego można zmienić, jednak nie może być ona mniejsza niż 7 jardów i większa niż 13, oba pola punktowe muszą posiadać jednakową długość)
  • długość pola gry w szczególnych przypadkach może być skrócona ale zawsze musi być podzielna przez 10 (jardów) bez reszty – 90 lub 100 jardów.
 • szerokość pola gry 53 jardy (48,80 m)
  • hashmarki – 20 jd od każdej linii bocznej (18,3 m)
  • linie 9 jardów (lub szczyty oznaczeń numerów linii jardowych) – 9 jd od każdej linii bocznej (8,23 m)
 • linia do podwyższenia – 3 jd od każdej linii punktowej (2,74 m) na środku boiska

Wymiary boiska należy mierzyć od wewnętrznych krawędzi linii bocznych i końcowych. Linia punktowa całą swoją szerokością znajduje się wewnątrz pola punktowego.

Poniżej wzory malowania boiska: wersja pełna, wersja uproszczona i wersja z opisem:

Strefa drużyny

 • długość – od 20 jarda do 20 jarda pola gry
 • odległość od boiska – 2 jd (1,83 m)
 • strefa trenerska o szerokości 2 jd (1,83 m) stanowi najbliższy boisku obszar strefy drużyny (patrz rysunek)

Rozgrzewka

Podczas rozgrzewki drużyny mają określona przestrzeń boiska do dyspozycji. W pierwszej fazie, gdy rozgrzewają się zawodnicy kopiący, obszar ten ma kształt litery L. Natomiast gdy rozpocznie się właściwa rozgrzewka wszystkich formacji, obie strefy muszą być rozdzielone 10-jardowym pasem neutralnym. 

Linie graniczne i strefa zamknięta

 • Linie graniczne (linie przerywane) powinny otaczać całe boisko w odległości 6 jd (5,4 m) od jego konturów (wraz ze strefą drużyny).
 • Jeżeli warunki obiektu nie pozwalają na spełnienie powyższych warunków, linie graniczne powinny otaczać boisko w odległości nie mniejszej niż 2 jd (1,8 metra) od jego konturów (wraz ze strefą drużyny). 

Żadna osoba spoza strefy drużyny nie powinna znajdować się wewnątrz linii granicznych. Organizator meczu odpowiada za egzekwowania tego zakazu. Wyjątek: Operatorzy ręcznych kamer, w ramach pracy partnerów telewizyjnych, mogą tymczasowo przebywać pomiędzy liniami granicznymi a bocznymi, ale tylko gdy piłka jest martwa i zegar meczowy jest zatrzymany. W żadnym momencie kamery nie mogą znaleźć się na boisku.

WAŻNE!

 • Wszystkie linie na boisku powinny być białe oraz ich szerokość powinna wynosić 10 cm (Wyjątek: szerokość linii bocznych i końcowych może przekraczać 10 cm, szerokość linii punktowych może wynosić 10 cm lub 20 cm).
 • Oznaczenia linii jardowych powinny znajdować się w odległości 10 cm od linii bocznych oraz przy liniach wewnętrznych. Ich długość powinna wynosić 61 cm.
 • Zalecane jest namalowanie białych numerów linii jardowych. Wymiary numerów nie powinny przekraczać 1,8 metra w wysokości oraz 1,2 metra w szerokości. Szczyt numerów powinien znajdować się 9 jardów od linii bocznych.
 • Zaleca się namalowanie białych strzałek przy numerach linii jardowych (za wyjątkiem środka boiska), które wskazują kierunek do najbliższej linii punktowej. Strzałki powinny mieć kształt trójkąta równoramiennego o podstawie równej 46 cm i ramionach 91 cm.
 • Dwa rzędy linii wewnętrznych maluje się 20 jardów od każdej linii bocznej. Linie wewnętrzne oraz krótkie znaczniki linii jardowych powinny mieć długość 60 cm.
 • O ile na boisku nie namalowano numerów, należy namalować znaczniki 9 jardów. Znaczniki te maluje się w formie linii o długości 30 cm, na linii jardowej co 10 jardów, w odległości 9 jardów od każdej linii bocznej.
 • Wymagane jest oznaczenie każdego narożnika pola punktowego pylonem – łącznie na granicach obu pól punktowych należy rozstawić 8 pylonów. Wszystkie pylony powinny być jednakowe, wykonane z dobrze widocznego materiału w kolorze czerwonym lub pomarańczowym, a ich wysokość nie może być mniejsza niż 30 cmi przekraczać 46 cm. Pylony muszą być stabilne, by ustać w pozycji pionowej.

Bramka

 • Boisko musi być wyposażone w dwie stabilne bramki, znajdujące się na obu końcach boiska. Bramki powinny znajdować się na linii końcowej lub tuż za nią. Bramki nie mogą znajdować się w polu punktowym.
 • Bramki muszą być prostokątne, w kształcie litery Y lub H. Zalecane jest także zwieńczenie słupków bramki dwiema niedużymi szarfami-chorągiewkami, wskazującymi siłę i kierunek wiatru.
 • U podstawy bramki muszą być otoczone materiałem dobrze amortyzującym uderzenia, o grubości nie mniejszej niż 3 cm. Wysokość zabezpieczenia bramek nie może być niższa niż 1,8 metra. Za podstawę bramki rozumie się jakiekolwiek słupki lub wsporniki, na których ustawiona jest bramka
 • Wykonanie bramek z istniejących bramek piłkarskich – Bramki mogą zostać wykonane poprzez doczepienie dwóch tyczek do istniejących bramek piłkarskich, lecz muszą spełniać pozostałe wymienione warunki. Tyczki będące słupkami bramki muszą być stabilne
 • Wymagane wymiary bramki:
  • szerokość – max. 6 metrów (zalecana szer. 5,6 m)
  • wysokość słupków – min. 5 metrów od powierzchni boiska
  • wysokość poprzeczki – 3 metry*/2,4 metry nad powierzchnią boiska
 • W przypadku zaadaptowania na potrzeby spotkania boiska do rugby z istniejącymi bramkami, uznaje się je za zgodne z przepisami IFAF

 

Zobacz także Niezbędnik:

ORGANIZACJA MECZU
ZAWODNIK
NAGRYWANIE MECZU