Polityka prywatności

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 1 Informacja dotycząca zbierania danych osobowych

(1) Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które można odnieść do konkretnej osoby, np. nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Polskie Stowarzyszenie Sędziów Futbolu Amerykańskiego Al. Wyścigowa 14A/307, Warszawa (02-681) REGON:369917385, NIP: 5213821611 Z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych można skontaktować się przez e-mail rodo@pssfa.org lub tradycyjną pocztą z dopiskiem „Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych”.

(3) W przypadku nawiązania kontaktu z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ew. nazwisko, stanowisko i numer telefonu) są przez nas zapisywane, aby możliwe było udzielenie informacji na Państwa zapytanie. Uzyskane w ten sposób dane są przez nas usuwane, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieje ustawowy obowiązek przechowywania.

(4) Jeśli w przypadku poszczególnych funkcji naszej strony sięgamy po zatrudnionych usługodawców lub chcemy wykorzystywać Państwa dane do celów reklamowych, w dalszej części zostaną Państwo poinformowani o szczegółach każdej procedury. Wskazujemy przy tym także określone kryteria okresu przechowywania danych.

 • 2 Przysługujące Państwu prawa

(1) W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa wobec nas:

 • prawo do informacji,
 • prawo do poprawiania lub usuwania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych

(2) Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 • 3 Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

(1) Kiedy strona internetowa jest wykorzystywana jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy jeśli nie rejestrują się Państwo lub nie przekazują nam Państwo informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które są przekazywane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/ kod odpowiedzi HTTP
 • przesyłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci Państwa komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Dzięki nim do organu, który wysyła plik cookie (w tym przypadku do nas), docierają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

(3) Zastosowanie plików cookies:

 1. a) Na tej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies, których zakres i sposób działania zostaną objaśnione poniżej:
 • transient cookies (szczegóły w b)
 • persistent cookies (szczegóły w c).
 1. b) Transient cookies to pliki wykorzystywane czasowo, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, umożliwiający przyporządkowanie różnych zapytań przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu możliwe jest ponowne rozpoznanie Państwa komputera, jeśli powrócą Pastwo na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
 2. c) Persistent cookies to trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.
 3. d) Ustawienia przeglądarki można dowolnie skonfigurować i np. odrzucić przyjmowanie plików cookies podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookies. Zwracamy jednak uwagę, że wówczas nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 4. e) Wykorzystujemy pliki cookies do tego, by móc zidentyfikować Państwa przy kolejnej wizycie, jeśli posiadają Państwo u nas konto. W przeciwnym razie konieczne byłoby ponowne logowanie przy każdej wizycie.
 5. f) Wykorzystywane pliki flash cookies nie są rejestrowane przez Państwa przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash. Ponadto wykorzystujemy HTML5 storage objects, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym. Obiekty te zapisują wymagane dane niezależnie od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki i nie mają automatycznej daty upływu. Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania plików flash cookies, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego dodatku, np. Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Można też zapobiec wykorzystywaniu HTML5 storage objects, ustawiając tryb prywatny w przeglądarce. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookies i historii przeglądarki.
 • 4 Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy również liczne usługi, z których mogą Państwo korzystać. W tym celu wymagane jest zwykle podanie danych osobowych, które będziemy wykorzystywać do realizacji danej usługi i dla których obowiązują wymienione powyżej zasady dotyczące przetwarzania danych.

(2) Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych korzystamy częściowo z usług usługodawców zewnętrznych. Zostali oni przez nas starannie wybrani i zatrudnieni, a także zobowiązani do przestrzegana naszych poleceń i regularnie kontrolowani.

(3) Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeśli akcje promocyjne, konkursy, zawieranie umów lub inne usługi są przez nas oferowane wspólnie z partnerem. Więcej informacji otrzymają Państwo przy podawaniu danych osobowych lub poniżej w opisie usługi.

(4) Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Państwa o skutkach tych okoliczności w opisie usługi.

 • 5 Sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

(1) Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili mogą ją Państwo odwołać. Odwołanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy wyrazili je Państwo w stosunku do nas.

(2) Jeśli przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych opiera się na wyważeniu interesów, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest wymagane do wykonania umowy z Państwem, co zostało szczegółowo opisane w poniższym opisie funkcji. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w realizowany przez nas sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych lub je dostosujemy, albo przedstawimy Państwu dostateczne, uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuowali przetwarzanie.

Oczywiście mogą Państwo również w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów reklamowych i do analizy danych. O swoim sprzeciwie można nas poinformować, korzystając z poniższych danych kontaktowych: rodo@pssfa.org

 • 6 Newsletter

(1) Wyrażając zgodę, mogą Państwo prenumerować nasz newsletter, w którym informujemy o ciekawych, aktualnych ofertach. Reklamowane towary i usługi są wyszczególnione w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

(2) Przy zgłoszeniu do naszego newslettera wykorzystujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po zgłoszeniu przesyłamy Państwu na podany adres e-mail wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie, że życzą sobie Państwo otrzymywać newsletter. Jeśli zgłoszenie nie zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po miesiącu. Poza tym zapisujemy Państwa adresy IP oraz daty i godziny zgłoszenia i potwierdzenia. Celem procedury jest potwierdzenie Państwa zgłoszenia i możliwość wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych.

(3) Dane obowiązkowe, wymagane do przesłania newslettera, to adres e-mail, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, stanowisko oraz wielkość przedsiębiorstwa. Podanie dalszych, specjalnie oznaczonych danych jest dobrowolne. Te dane są wykorzystywane do spersonalizowanego kontaktu. Po otrzymaniu potwierdzenia zapisujemy podane wyżej dane w celu przesłania newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. a) RODO.

(4) W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na przesyłanie newslettera oraz zrezygnować z jego otrzymywania. Odwołanie można zgłosić, klikając link podany w każdym newsletterze, przez e-mail na adres rodo@pssfa.org lub przesyłając wiadomość, korzystając z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

(5) Zwracamy uwagę, że w ramach wysyłki newslettera analizujemy Państwa zachowanie jako użytkownika. W celu takiej analizy przesyłane wiadomości e-mail zawierają tzw. web beacons lub tracking pixel, które stanowią jednopikselowe pliki graficzne, zapisywane na naszej stronie internetowej. W celu przeprowadzenia analizy zestawiamy dane wymienione w § 3 oraz web beacons z Państwa adresem e-mail oraz indywidualnym identyfikatorem. Również zamieszczone w newsletterze linki zawierają ten identyfikator. Korzystając z pozyskanych w ten sposób danych, tworzymy profil użytkownika, aby dostosować newsletter do Państwa indywidualnych zainteresowań. Rejestrujemy przy tym, kiedy czytają Państwo nasz newsletter, jakie linki Państwo w nim klikają i na tej podstawie wnioskujemy, jakie są Państwa indywidualne zainteresowania. Te dane zestawiamy z czynnościami wykonywanymi przez Państwa na naszej stronie internetowej.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego śledzenia, klikając link zamieszczony w każdym newsletterze lub informując nas o tym inną drogą. Informacje są zapisywane przez cały okres prenumeraty newslettera. W przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera dane są zapisywane w postaci zanonimizowanej do celów statystycznych. Ponadto tego rodzaju śledzenie nie jest możliwe, jeśli w ustawieniach swojego programu pocztowego standardowo wyłączyli Państwo wyświetlanie obrazów. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i być może nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji. Jeśli wyświetlają Państwo zdjęcia ręcznie, realizowane jest śledzenie opisane powyżej.

W celu wydajnego zbierania danych statystycznych oraz tworzenia wyrazistych profilów zainteresowań zapisywane są pliki cookies.

 • 7 Google Analytics

(1) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

(2) Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

(3) Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

(5) Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

(6) Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 • 8 Zastosowanie wtyczek do portali społecznościowych

(1) Obecnie stosujemy następujące wtyczki do portali społecznościowych: Twitter, Xing, LinkedIn, Google+ i Facebook. Korzystamy przy tym z tzw. rozwiązania wymagającego dwóch kliknięć. To oznacza, że kiedy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, początkowo żadne dane osobowe nie są przekazywane do dostawców wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu w okienku nad jego inicjałem lub logo. Przycisk umożliwia Państwu bezpośrednią komunikację z dostawcą wtyczki. Tylko jeśli klikną Państwo to oznaczone pole i w ten sposób je aktywują, dostawca wtyczki otrzyma informację, że otworzyli Państwo odnośną stronę z naszej oferty internetowej. Ponadto przekazywane są dane wyszczególnione w § 3 niniejszego oświadczenia. W przypadku Xing, zgodnie z informacją dostawcy w Niemczech, adres IP jest anonimizowany od razu po pobraniu. W wyniku aktywowania wtyczki Państwa dane osobowe są więc przekazywane do danego dostawcy wtyczki i tam (w przypadku dostawców amerykańskich – w USA) zapisywane. Ponieważ dostawca wtyczki wykorzystuje do zbierania danych przede wszystkim pliki cookies, przed kliknięciem szarego okienka zalecamy usunięcie wszystkich plików cookies w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

(2) Nie mamy wpływu na pobierane dane i procedury przetwarzania danych. Nie jest nam również znany pełen zakres zbierania danych, cele przetwarzania, ani okresy przechowywania. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania danych zebranych przez dostawców wtyczek.

(3) Dostawca wtyczki zapisuje zebrane na Państwa temat dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa muszą Państwo zwrócić się do danego dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

(4) Przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy mają Państwo konto u dostawcy wtyczki i czy są na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, Państwa dane pobrane u nas zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta u dostawcy wtyczki. Jeśli wcisną Państwo aktywowany przycisk i na przykład skorzystają z linku do strony, dostawca wtyczki zapisuje także tę informację na Państwa koncie użytkownika i publicznie przekazuje ją Państwa znajomym. Zalecamy, by po zakończeniu korzystania z serwisu społecznościowego zawsze się wylogować, w szczególności jednak przed aktywowaniem przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do Państwa profilu przez tego dostawcę wtyczki.

(5) Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez właścicieli wtyczek można uzyskać w następujących oświadczeniach o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców. Otrzymają tam Państwo również dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu w związku z tym praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej.

(6) Adresy poszczególnych dostawców wtyczek i adres URL do ich wskazówek dotyczących danych osobowych:

 1. a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; google.com/policies/privacy/partners/. Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; com/privacy. Twitter podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; xing.com/privacy.
 4. d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 5. e) Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; facebook.com/docs/plugins/. Facebook podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • 9 Włączenie filmów na YouTube

(1) Nasza oferta internetowa obejmuje również filmy na YouTube, które są zapisane na stronie www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. W przypadku wszystkich tych filmów stosowany jest „rozszerzony tryb ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na temat Państwa jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są dane wymienione w ustępie 2. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych.

(2) W przypadku wizyty na stronie internetowej, serwis YouTube otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odnośną podstronę na naszej stronie internetowej. Ponadto przekazywane są dane wyszczególnione w § 3 niniejszego oświadczenia. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu na YouTube, należy wylogować się przed aktywowaniem przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube.

(3) Więcej informacji dotyczących celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można uzyskać z oświadczenia o ochronie danych osobowych. Otrzymają tam Państwo również dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.