PSSFA | Mitutoyo Okiem Zebry 13/2021

Akcje z Polish Bowl XVI, a w śród nich m. in. nielegalne dotknięcie podania do przodu oraz weryfikacja video.