Video Judge na Polish Bowl XVI

XVI Polish Bowl w Ząbkach będzie wyjątkowy z sędziowskiego punktu widzenia. Po raz drugi w historii futbolu w Polsce, na finale najwyższej ligi nad wydarzeniami na boisku czuwać będzie także Video Judge.

Kompetencje Video Judge’a, a także zasady weryfikacji wideo dokładnie opisuje Rule 12 w przepisach IFAF, które w tym artykule postaramy się pokrótce wyjaśnić.

Co można sprawdzić?

Przepisy IFAF dotyczące wideoweryfikacji różnią się od tych stosowanych np. w NFL. Sytuacjami, które mogą zostać poddane weryfikacji są:

 • wszystkie akcje punktowe,
 • zmiany posiadania,
 • dyskwalifikacje,
 • status piłki (żywa/martwa, dotknięta/niedotknięta, złapana/niezłapana w boisku),
 • pozycja zawodnika (w boisku/poza, przed/poza strefą neutralną),
 • pozycja piłki (czy zdobyta została pierwsza próba),
 • status zegara,
 • numer próby,
 • każdy faul, który ma miejsce poniżej dwóch minut do końca meczu, a także w dogrywce,
 • faule:
  • 15-jardowe (w tym nielegalne utrudnianie przy podaniu),
  • nielegalne podanie do przodu (w tym intentional grounding),
  • nielegalne przekazanie piłki do przodu,
  • nielegalne kopnięcie,
  • zbyt dużo zawodników na boisku,
  • nielegalne dotknięcie kopnięcia lub podania,
  • zbyt wczesny blok zawodnika drużyny kopiącej na wolnym kopnięciu,
 • każdy poważny błąd, który ma znaczący wpływ na rezultat spotkania.

Kto może sprawdzić?

Wideoweryfikacja może zostać zainicjowana zarówno na żądanie sędziów z boiska, jak i samego Video Judge’a, jeżeli w jego ocenie w sytuacji opisanej powyżej został popełniony błąd. Co więcej, akcja może zostać sprawdzona również na żądanie trenera głównego którejkolwiek z drużyn. W przypadku jednak, gdy decyzja z boiska nie zostanie zmieniona na korzyść jego drużyny, traci on jedną z przerw na żądanie, a także do końca meczu nie może poprosić o kolejną weryfikację wideo. Tak długo jak trener będzie miał rację, może bez konsekwencji prosić o kolejny “challenge”, jednak gdy choć raz się pomyli, do samego końca spotkania nie będzie już mógł żądać sprawdzenia sytuacji przez sędziego video!

Jak przebiega sprawdzenie?

Weryfikacja musi zostać zgłoszona zanim rozpocznie się kolejna akcja. Trener chcący sprawdzić akcję zgłasza timeout i następnie prosi o weryfikację video. W przypadku, gdy prośba dotyczy sytuacji, której zgodnie z przepisami nie można sprawdzić, drużyna zgłaszająca traci przerwę na żądanie, ale nie traci możliwości weryfikacji video. Drużyna, która wykorzystała w danej połowie wszystkie przerwy na żądanie, nie może poprosić o weryfikację video (w tej samej połowie).

Po zgłoszeniu sytuacji do sprawdzenia Video Judge ogląda sytuację ze wszystkich dostępnych kamer, a następnie przekazuje informacje do sędziego głównego. W wyniku weryfikacji mogą zapaść trzy decyzje:

 • potwierdzenie decyzji na boisku – gdy na nagraniu widać dowody na to, że decyzja była poprawna,
 • utrzymanie decyzji na boisku – gdy z nagrania nie da się ocenić danej sytuacji,
 • zmiana decyzji na boisku – gdy na nagraniu widać dowody na to, że decyzja była błędna.